Teknik

BESKRIVELSE AF ISOKLINKER´S FACADEISOLERING


ISOKLINKERS facadeisoleringssystem (pur) er et varmeisolerende solidt, enkelt og effektivt elementopbygget monteringssystem som er uafhængigt af fundament og udgravning. Ved montering på eksisterende ydervæg, opnås en optimal og sund klimaskærm.

En konsekvens af lovgivningens skærpede U-værdi-krav til ydervægge i nybyggeri, er tykkere konstruktioner, hvilket både påvirker nettoboligarealet i negativ retning og samtidigt begrænser lysindfaldet. Ved anvendelse af ISOKLINKER med lav varmeisoleringsevne opnås tynde ydervægskonstruktioner, med forøgelse af nettoboligarealet og normalt lysindfald.

Fordele ved anvendelse af ISOKLINKER Facadeisolering:

     • Sundere bolig

     • Lavere energiforbrug

     • Bedre indeklima og boligkomfort

     • Forøgelse af husets værdi

     • Renere miljø

Elementerne er individuelt fremstillede paneler og hjørneafslutninger, opbygget af 17-20 mm teglklinker fra traditionsrige danske og tyske kvalitetsteglværker, kombineret med hårdt polyurethan (PUR) som isolerende materiale.

Elementsystemet eliminerer kuldebroer og sikrer samtidig en særlig tynd skærm, som udgør effektiv efterisolering og murværk i èt, uden at gå på kompromis med bygningens arkitektoniske udtryk.

Systemet kan individuelt tilpasses et projekts æstetiske og funktionelle behov, både hvad angår valg af forbandter, murstensstørrelse, klinke og fugefarve, overfladetype, efterbehandlig, såvel som kravet til isoleringsbehov.

VI BRUGER BÅDE MURSTEN FRA DANSKE OG TYSKE TEGLVÆRKER

Find din mursten her

dsc_0003_shiftn-1024x627-900x627

UDFØRENDE FASE


PUR isolering optager ikke vand. Dette bevirker at materialet deklarerede varmeisoleringsevne ikke ændres som følge af vandoptagelse. ISOKLINKER elementerne der udsættes for regn i forbindelse med montering, behøver ikke afdækning på baggrund af nævnte.

ISOKLINKER er et økonomisk og fordelagtigt valg på en fremtidssikret varmebesparende arkitektonisk facadeløsning, som forener klassiske murertraditioner og moderne byggeinnovation.

ISOKLINKER kan anvendes både ved efterisolering af eksisterende bygninger og i forbindelse med nybyggeri.

Rekvirering af beskrivelsesmaterialer, skitser og datablade fremsendes ved henvendelse til Isoklinker. På denne måde sikrer vi os, at vi fremsender nøjagtigt det materiale, som ønskes, i relation til projektets beskaffenhed.