Projektrådgivning

PROJEKTRÅDGIVNING


Hos Isoklinker facadeisolering lægger vi stor vægt på professionel rådgivning og projektudarbejdelse. Vi har en bred erfaring inden for alle byggeriets faser – såvel privat som offentligt byggeri.

For os er det meget vigtigt, at vi igennem hele processen har en god, personlig dialog og et godt samarbejde med bygherre, rådgiver og arkitekter.I den indledende fase drøfter vi ønsker, behov, idéer og muligheder med de implicerede parter. Herefter afdækkes projektets omfang i forhold til kompleksitet, ressourcer og løsninger.

Med udgangspunkt i projekternes størrelse og kompleksitet sammensætter vi det bedste team af faglige kompetencer.Vi rådgiver, skitserer, projekterer og realiserer byggeprojekterne fra den første idé til den endelige aflevering. I tæt samspil med en bred vifte af samarbejdspartnere, holder vi fokus på arkitektur, bygbarhed, bygningsfysik, tid og økonomi og sikrer at projekterne opfylder gældende krav og normer.

En af vores vigtigste ambitioner er at løse opgaverne i nært samspil med alle interessenter. Tæt samarbejde og klar kommunikation er en naturlig del af vores hverdag, som skaber kvalitet og merværdi, uanset om man er bygherre, ingeniør, rådgiver, arkitekt, bygningsmyndighed eller entreprenør.

Vi har beskrivelsesmaterialer, skitser og datablade som kan fremsendes ved henvendelse til Isoklinker på

info@isoklinker.dk 

ISOKLINKER ER ET ENKELT FACADEISOLERINGSSYSTEM

PROJEKTERENDE FASE


 • Behovsanalyse og skitsering.
 • Brugerinddragelse.
 • Anlægsbudget.
 • Fysisk opmåling 1:1
 • Projekteringstidsplan.
 • Projekteringsmøder.
 • Skitsering og projektering i samarbejde med arkitekt.
 • Myndighedsdialog og ansøgning i samarbejde med rådgiver.
 • Projektbeskrivelse, Byggesagsbeskrivelse og fagbeskrivelse.
 • Samlet udbud til indhentning af pris i licitation.
 • Kontrahering.
 • UDFØRENDE FASE


 • Levering af materiale.
 • Montering af system med certificerede ISOKLINKER montører.
 • Byggeledelse – koordinering af alle interessenter.
 • Byggemøder.
 • Fagtilsyn.
 • Koordinerende tilsynsmøder.
 • Byggeregnskab.
 • Mangelgennemgang.
 • Afleveringsforretning.
 • Kvalitetssikring.

IGANGVÆRENDE PROJEKT


Boligselskabet AKB-LyngbyAfd.

Etagehusene.

Efterisolering af 50 murstensgavle.Isoklinker leverer og monterer system 120mm, total tykkelse, med teglsten fra Wienerberger og udføres i krydsforbandt, som også er det oprindelige forbandt.Alle vinduer i de berørte områder/gavle udskiftes og rykkes med frem. Alle sokler efterisoleres ligeledes, så soklerne er i plan med den nye facadeisolering.